Yapınıza ilişkin birim fiyatının doğru hesaplanabilmesi için aşağıdaki bilgileri eksiksiz giriniz.

Yapıya İlişkin Fiyat Sonuçları
SEVİYE
TUTAR (TL)
1. TAKSİT (Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli )
2. TAKSİT (Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım)
3. TAKSİT (Taşıyıcı sistem bölümü)
4. TAKSİT (Yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü)
5. TAKSİT (Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü )
6. TAKSİT (İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması)
TOPLAM
KDV
GENEL TOPLAM