Yapı Denetim Firmalarının Özellikleri Nelerdir?

Bir yapı denetim firmasında en az 4 adet 12 yılını doldurmuş mühendis çalışır. Bir yapının denetlenebilmesi için mutlaka bir inşaat mühendisi, bir elektrik mühendisi, bir makine mühendisi ve bir de mimar gerekmektedir. Günümüzde kurulan yapı denetim şirketlerinde bu 4 adet sektörde 12 yılını doldurmuş uzmanın yanı sıra pek çok mühendis ve mimar da çalışır. Yapı denetim şirketleri bu sayede gerekli denetleme kapasitesine ulaşmaktadırlar. Yapı denetim şirketleri olarak kurulan bu şirketlerin denetimini ise Bayındırlık bakanlığını müfettişleri yaparlar.

Bir mühendisin ya da bir mimarın 12 yıldır mühendis veya mimar diplomasına sahip olması yapı denetçiliği için yeterli bir kriter değildir. Mühendisler 12 yıl aktif bir şekilde bu sektörde hizmet verdikten sonra ancak yapı denetçisi olmak üzere başvurabilirler.